Yazı Detayı
03 Temmuz 2020 - Cuma 22:20
 
VARLIĞININ ZIDDI OLAN YOKLUK
Mehmet Özçelik
mozcelik02@hotmail.com
 
 

Genel bir kuraldır, “ Tu’refuleşyaubiezdadiha” yani her şey zıddıyla bilinir.

Yani eşyanın mahiyeti ve hakikati, hususiyeti, özelliği, genel olarak tam bilinebilmesi zıddının varlığı iledir? Yani acı olmadan tatlının mahiyeti, soğuk olmadan sıcağın durumu, gece olmadan gündüzün varlığı bilinemediği gibi; aynı şekilde Allah Kur'an-ı Kerim'de;"Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık."[1]buyuruyor.

Her şeyin zıddı, çifti var ancakCenab-ı Hakk'ın varlığının zıddı,çifti, dengi yoktur. Onun içindir ki Cenabı Hak hikmeti gereği olaraktan küfrün, şerrin, şeytanın vücuduna,yok olup hakikati olmayan, sonradan ortaya çıkartılan şeylerin vücuduna, inkarına müsaade ediyor.

Bununla da kendi varlığı daha iyi bilinmiş, varlığı açıklanmış olmaktadır.

Elbette güneş kendi kendine delildir. Kendi kendisini bizzat ifade, izah ve isbat eder.

Cenab-ı Hakkın varlığı elbette zıddının olmasına ihtiyaç olmadan bizzat kendi kendisine delildir.

Cenab-ı Hak-da hikmeti gereği bilinmesi için, varlığının zıddı olmayan yokluğunun kabul edilmesine, sanal da olsa şeytanın icat etmiş olduğu, hakiki olmayan inkârlara müsaade etmiş ve inkarı ile vücudu, varlığı bilinmiş, anlaşılmış ve sayısız delillerle isbat edilmiş olmaktadır.

Mahiyetine, sıfat ve Zatının varlığına, marifetine pencereler açmış oluyor.

-Allah'ın varlığının zıddı olan yokluğu yoktur ki, ispat edilebilmiş olsun. Belki o kâfir zihninde oluşturmuş olduğu vehmi, hayali, sanal, suni olan bir şey ile düşüncesini,dahadoğrusu düşüncesizliğini onun üzerine bina etmiş olur. Onun inkâr etmiş olduğu şeyde bir üfürükle, bir parmak işareti ile, hafif bir dürtme ile rahatlıkla ortadan kaldırılabilecek bir durumdadır.

Ondan dolayıdır ki kâfirin inkârı vardeğil ki ispat edilebilsin. Oysa olmayan bir şey ispat edilemediği gibi, inkâr edilen bir şey de varlığı vardır ki inkar edilmiştir.Var olan bir şey inkâr edilir.Olmayan bir şey yok ki isbat edilebilmiş olsun.

Hakikatleri gizleyerek üstünü ört bas etmeye çalışan kâfirise, deve kuşu gibi kafasını dalalet kumuna sokar. Görmemiş ve bilmemiş olduğu bir şeyi adeta bütün kâinatı ihata etmiş, araştırmış ve bulamamış gibi inkâr etmeye kalkışır.

Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de;Hz Musa'nın Kendisini Tur-i Sina da,‘Yarabbi Kendini bana göster.’ demesine karşı,-Gözler onu İdrak ve ihata edemezler. Ancak o gözleri ihata ve idrak eder buyurmuştur.[2]

O kâfir de idraksizliği,ihatasızlığı, eksikliği ve noksanlığı ile Ezeli ve Ebedi olan bir Zatı ihata edemediğinden, basit bir ifade ile onun inkârına gitmektedir.

Allah her şeyi ihata ve idrak edip kuşatırken,insan elbette ki sınırlı olan görme, duyma, düşünme gibi duygularıyla sınırlı olaraktan anlayabilmektedir?

Arifler ise bunu bildikleri için Cenabı Hakkı bilip; ‘Maarafnâke hakka ma’rifetike ya ma’ruf’ demişlerdir.

Ey Allahım, ben senin marifetini hakkıyla bilemedim.

Yani bilinen ancak ihata ve idrak edilmeyen, var olup varlığının hakikatine ve künhüne varılamayan ve her bir şey de varlığının işaret ve alametleri mevcut olup ancak tümüyle ihata edilemediği için ancak ayetleriyle varlığının delilleri ile bilindiğini ifade ederekacizliklerini bu surette ifade etmişlerdir.

Ey bilinen Rabbim, seni hakkıyla anlayamadım, bilemedim, idrak ve ihata edemedim.Kendi sınırlı olan bilgi ve anlayışım ile ancak senin varlığının işaretlerine; Güneş'in tamamı ile ihata edilemediği gibi ışıklarının ve nurlarının belirtilerine iman edip, kabul etmek gibidir.

**************    

Allah iki tane sorumlu varlık yaratmıştır. Bunlardan biri insandaniki bin yıl önce yaratılan cinlerdir.Bunlarda akıl duygusu gelişmiş olup, bu duygu ile hareket etmekte ve sorumlu olmaktadırlar.

İnsan ise ekstradan kendisine ayrıcaKuvve-i Şeheviye ve Gadabiye yani istek ve kızma duygusu da verilmiş olup, bu üç duyguya Cenabı Hak sınır koymamıştır.Ebediyete kadar uzanacak bir özelliğe sahiptirler.

Bu üç duygu ile insanın diğer duyguları, kabiliyetleri, ruhu vicdanı, kalbi, aklı; bu duyguların serbest bırakılması ile daha da gelişmekte, ebediyete doğru uzanıp,ezeli ve ebedi olan Allah'ın marifetine, muhabbetine adeta kulaç atmaktadır.Sürekli terakki edip gelişmekte, önü açık olup ebede namzet bir varlık olmaktadır.

İşte bu insanın sınırsız özelliğidir ki; O insanı sonsuza dek gelişime müsait, kabiliyetlerinin gittikçe orantılı olarak ve imanı, marifeti ve ameli nispetinde gelişmesinin önünü ve yolunu açmış olmaktadır.

İnsanın bu yolculuğunda şeytanın varlığının hikmeti ve insanı aldatması dolaylı olarak terakkisine vesile olmaktadır.

Şeytan olmayan bir şeyi insana kabul ettirmeye çalışmaktadır.

Hayali ve hakikati olmayan gölgeye tutunmaya davet eder.

Şeytan insanlara fısıldadığı gibi, Allah da ilham etmektedir.

Arıya vahyeden Allah, neden insana ilhamda bulunmasın!

Zaten 8 milyar insanın kalbiyle iletişim kuran Allah, neden onların kulaklarıyla bir anda iletişim kurmasın ve kuramasın.

Allah’ın insan üzerindeki tasarrufu sürekli ve kuvvetlidir.

Şeytanınki ise zayıftır.

- “İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler ise tâğutun yolunda savaşırlar. Siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Gerçekte, şeytanın hilesi pek zayıftır.”[3]

-”Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.

Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.”[4]

- “Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.

Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır.”[5]

-“(Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: «Şüphesiz Allah size gerçek olanı vâdetti, ben de size vâdettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah'a) ortak koşmanızı reddettim.» Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır.”[6]

-”Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelâlinin hem cemâlî, hem celâlî iki kısım esmâsı bulunduğundan ve o cemâlî ve celâlî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelâl, kâinatta ezdâdı birbirine mezc edip, birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine getirip, ondan, zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilâfat ve tagayyürat meydana getirmekle, kâinatı kanun-u tagayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi kıldığı için; o şecere-i hilkatin câmi bir semeresi olan insan nevinde o kanun-u mübarezeyi daha acip bir şekle getirip, bütün terakkiyât-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizbüşşeytana bazı cihazat vermiş.
İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehl-i dalâlete karşı mağlûp oluyor. Ve gayet zaaf ve aczde olan dalâlet ehli, mânen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar.”[7]

 


[1]Zariyat.49.

[2]A’râf Suresi 143. Ayet,En’am suresi.103.

[3] Nisa.76.

[4]Nahl Suresi 99-100. Ayet.

[5]Sebe’ Suresi 20-21. Ayet.

[6]İbrahim Suresi 22. Ayet.

[7]Lem’alar.Bediüzzaman Said Nursi.13.Lem’a.84.

 

 
Etiketler: VARLIĞININ, ZIDDI, OLAN, YOKLUK,
Yorumlar
Bizim Gazete
En Çok Okunanlar
Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Kılınç, itfaiyecilerle birlikte dua etti
Adıyamanda 15 Temmuz anı defteri oluşturuldu
Genel Başkan Doğan: Türk milleti o gece dik duruş sergiledi
Vali Çuhadar’ın 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı
Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi
Albay Atasoy’dan, Başkan Kılınç’a veda ziyareti
Başkan Kılınç, Harıkçı Caddesi esnafıyla bir araya geldi
Vali Çuhadar’dan, Başkan Kılınç’a nezaket ziyareti
Milletvekili Taşın 15 Temmuz mesajı
DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Dündar basın mensuplarıyla bir araya geldi - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Hastaneler doluyor, yakında yer kalmayabilir - Videolu Haber
Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
İl Sağlık Müdürü Özden, kurban keseceklere parazit uyarısı
Gölbaşında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı’nda LGS değerlendirme toplantısı düzenlendi
SANKO HOLDİNG KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI
Adıyaman’da erik hasadı başladı - Videolu Haber
Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Başkanı Gloss, Nemrut’a hayran kaldı
Bayramda eti 3 gün arayla tüketin
Çelikhan Kaymakamı Uçar, göreve başladı
Milletvekili Fırattan Kurban Bayramı mesajı
Adıyaman 1954 Spor 3. Lig’e yükseldi
ADD Adıyaman Şube Başkanı Palalı:Din adına siyasetçilerin konuşması kabul edilemez
CHPli Tutdereden önemli açıklamalar - Videolu Haber
Müdür Doğan: Anız yakmak, hem atalarımıza hem toprağa ihanettir
Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı
AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti
Adıyaman 1954 Sporlu taraftarların 3üncü Lig kutlaması
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı milletvekili Aydın seçildi
Uzmanından kurban eti uyarısı: Virüs etin üzerinde yaşayabilir
İl Pandemi Kurulu Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında toplandı
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
MSG Motors Sahibi İş insanı Gürsoyun Kurban Bayramı mesajı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafı mesaiye başladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı
Park halindeki hafif ticari araç alev aldı - Videolu Haber
Kahta OSBde tarihi gün
Tutdere: Resmi Bayramlaşma Programları Düzenlenmesin
Kar obruklarından sofralara gelen lezzet geleneği sürüyor
Polisten Adıyamanda KAAN uygulaması eğitimi
Kahtada markette para çalan şüpheli tutuklandı
Başkan Kılınç: Hasret sona erdi
Adıyaman’da KAAN projesi semineri devam ediyor
Adıyamanda polis ailelerine Hoşgeldin bebek etkinliği
Besni’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyamanda sahte para operasyonu: 1 tutuklu
Planlı elektrik kesintisini bu uygulama sayesinde öğrenebilecek
Polis sahte paraya karşı vatandaşları uyardı
Saman yüklü kamyon trafiği tehlikeye soktu
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
6
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
7
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
8
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
9
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
10
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
11
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
12
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
13
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
14
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
15
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
16
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
17
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
18
Göztepe
42
0
14
9
11
34
19
Göztepe
42
0
14
9
11
34
20
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
21
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
22
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
23
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
24
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
25
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
26
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
27
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
28
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
29
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
30
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
31
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
32
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
33
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı